OpenRefine: Reconcile-csv

Zdeněk Nešpor OpenRefine 4 Comments

Spojování dvou datasetů s výrazy ve volné shodě nepatří mezi snadné a zábavné činnosti. Totéž platí o vytváření redirectovacích tabulek. Chcete zjistit, jak vám může OpenRefine ve spojení s nástrojem Reconcile-csv zjednodušit párování dat?